Ziņot par tehnisku problēmu rezervāciju

Rezervācijas atcelšana/Lai izmainītu Jūsu rezervāciju, lūdzam, vispirms atcelt esošo rezervāciju un veikt jaunu

    Lai mainītu, atceltu vai pārbaudītu statusu esoša atrunām online, ievadiet informāciju zemāk

   If you could not cancel reservation online, please contact the hotel

* Lūdzu, ierakstiet Jūsu rezervācijas numuru :
* Lūdzu, ierakstiet viesa uzvārdu :
 

Company name: Hotel Jurmala Spa JSC
Reg nr: 40003694427
Address: Jomas str.47/49, Jurmala, Latvia, LV-2015
Phone: +371 67784400
E-mail: booking@hoteljurmala.com

   Garantēt Rezervējumu ar      |  Booking Engine by eDream Hotels