Ziņot par tehnisku problēmu rezervāciju

Rezervācijas atcelšana/Lai izmainītu Jūsu rezervāciju, lūdzam, vispirms atcelt esošo rezervāciju un veikt jaunu

    Lai mainītu, atceltu vai pārbaudītu statusu esoša atrunām online, ievadiet informāciju zemāk

* Lūdzu, ierakstiet Jūsu rezervācijas numuru :
* Lūdzu, ierakstiet viesa uzvārdu :
 

Company name: Hotel Jurmala Spa JSC
Reg nr: 40003694427
Address: Jomas str.47/49, Jurmala, Latvia, LV-2015
Phone: +371 67784400
E-mail: booking@hoteljurmala.com

   Garantēt Rezervējumu ar      |  Booking Engine by eDream Hotels